OFFICE EXPRES spolupracuje s tímom finančných poradcov, audítorov a právnikov, ktorých odborná spôsobilosť a dlhodobé skúsenosti sú zárukou profesionálneho riešenia každého zadania, s ktorým sa klient na spoločnosť OFFICE EXPRES obráti.

• Poradenstvo pri rozhodovaní o vhodnej právnej forme podnikania či kombinácie týchto foriem
• Ponúkame sprostredkovanie audítorských služieb a vypracovanie výročnej správy.
• Konzultácie súvisiace so začatím podnikania
• Zakladanie spoločností s ručením obmedzeným (s. r. o.)
• Poradenstvo pri rozhodovaní o vhodnej právnej forme podnikania či kombinácie týchto foriem

Počas celého života firmy (okrem prvotriedneho vedenia účtovníctva, miezd a personalistiky, ktoré je našou hlavnou špecializáciou) svojim klientom aj radíme a vieme ich nasmerovať v oblasti ekonomickej, daňovej či personálnej politiky. Takisto v prípade potreby im vieme zabezpečiť aj právne služby a poradenstvo.

Takisto v prípade potreby (napr. pri predaji, kúpe,resp. fúzie s inou firmou) máme aj súdnych znalcov z rôznych oblastí,takže vieme vykonať odborné oceňovania a hodnotenia spoločnosti.

Pri niektorom z typov zániku spoločnosti je opätovne potrebné zabezpečiť množstvo povinných aktivít, pri ktorých je nevyhnutná spolupráca právnych a účtovných špecialistov (napr. mimoriadna účtovná uzávierka a pod). Naša spolupráca s klientom sa končí až výmazom z OR SR.
Užitočné linky

Daňová kalkulačka
Daňové riaditeľstvo SR
Overovanie IČ DPH v SR
Overovanie IČ DPH v EÚ
Živnostenský register
Obchodný register
Zbierka zákonov SR
JASPI
Národná banka SR
Ministerstvo financií SR
Národná rada SR
Sociálna poisťovňa
Tlačivá pre sociálnu poisťovňu
Úvodná stránka    Kontakt
Úvod > Služby > Ekonomické poradenstvo