PICK-UP PAUŠÁL

Vhodné využiť pri sťahovaní:

    •z prenájmu
    •spisov
    •počítačov
    •vecí osobnej potreby
    •elektrotechniky a iné

PICK- UP paušál (minimálne 2 hod.) - 15 € / hod.

V cene sú zahrnuté km v rámci Bratislavy (40 km) + šofér ako pomoc pri nakladaní, vykladaní a iné.