Prečo je dobré mať kvalitne spracované účtovníctvo?

Profesionálne spracované účtovníctvo:

• je podkladom pre úspešne zvládnutú daňovú kontrolu
• je podkladom k bezproblémovej kontrole poistných odvodov zo strany poisťovní
• je zdrojom informácií pre samotnú firmu a jej kvalitné rozhodovanie
• je podkladom k finančnej analýze - teda k zisteniam, či je firma zdravá alebo predĺžená, aké sú jej perspektívy či       možné riziká
• umožňuje sledovať pohľadávky a záväzky a ich splatnosť
• umožňuje sledovať náklady a výnosy za celú firmu aj podľa jednotlivých stredísk - teda vedieť, ktorá z vašich       firemných jednotiek je efektívnejšia než iná
• pomôže vyhnúť sa nepríjemným sankciám - každý prehrešok či nedbanlivosť voči platným zákonom trestajú úrady pokutami.
Najvyšie pokuty siahajú až do výšky desiatok tisícov eur. Pokuty neplatí nikto rád, neefektívne odčerpávajú peňažné prostriedky firmy, ktoré mohli byť využité iným spôsobom a produktívnejšie. V mnohých prípadoch môžu byť až likvidačné.

Čo všetko musí ovládať dobrý účtovník

Dobrý účtovník nie je v žiadnom prípade len otrocky manuálny pracovník, ktorý nahadzuje údaje do počítača a čosi mu napokon z neho vypadne. Jeho vzdelanie a schopnosti by mali byť oveľa širšie a hlbšie. Čo by teda dobrý a kvalitný účtovník profesionál mal ovládať?

• Je samostatný - teda celú agendu firmy rieši komplexne a samostatne, teda bez toho, aby ho ktosi iný „viedol za ručičku“.
• Je všestranný - dobrý účtovník je zároveň ekonómom, poradcom, mzdárom, personalistom i finančným manažérom
• Ovláda účtovné, mzdové a daňové predpisy
• Pozná daňové súvislosti
• Ovláda aspoň základy ekonómie, práva či podnikového hospodárstva
• Vyzná sa v manažmente a marketingu
• Zvládne finančnú analýzu a finančný manažment
• Orientuje sa v makroekonomickom prostredí, sleduje vývoj na finančných trhoch a jednotlivých hospodárskych politík štátov či ekonomických zoskupení
• Sleduje legislatívu a všetky jej aktuálne zmeny a to vo výraznom predstihu pred ich účinnosťou
• Zapája sa diskusie ohľadne legislatívy a podnikateľského prostredia