Klasické spracovanie účtovníctva

Jedna z možností externej spolupráce, ktorú ponúkame. Je obľúbená predovšetkým u menších a stredných firiem, ktorí si vystavujú faktúry sami a doklady sú nám odovzdávané v mesačných, štvrťročných alebo ročných intervaloch.

Charakteristika klasické spracovanie účtovníctva

Základom je vzájomná komunikácia osobna, telefonická, e-komunikácie prostredníctvom internetu. Klient si sám vystavuje faktúry, všetky doklady si dáva bokom do dosiek, krabice, ktoré sú odovzdané a spracované u externej účtovnej firmy.
Online spracovanie účtovníctva

Charakteristika služieb on-line
Základom on-line účtovníctvo prostredníctvom internetu je spojenie vzdialeným prístupom medzi externou účtovnou firmou a klientom, ktorý má možnosť sa kedykoľvek a odkiaľkoľvek pripojiť k svojim firemným účtovným dátam z ľubovoľného miesta.

Čo presne znamená vzdialený prístup v účtovníctve?

Základom je ekonomický systém, na ktorom všetko beží a ktorý uchováva všetky dáta na jednom mieste.

On-line účtovníctvo prostredníctvom internetu je spojenie vzdialeným prístupom medzi externou účtovnou firmou a klientom, ktorý má možnosť sa kedykoľvek a odkiaľkoľvek pripojiť k svojim firemným účtovníkom informáciám z ľubovoľného miesta.