Účtovníctvo:


• vedenie jednoduchého účtovníctva,
• vedenie podvojného účtovníctva,
• príprava podkladov pre spracovanie priznania k DPH
• vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k daní z príjmu FO a PO, komunikácia s daňovými úradmi.

Vedenie personálnej a mzdovej agendy:


• komplexné spracovanie mzdovej agendy ,
• výpočet a evidencia miezd pre zamestnancov
• spracovanie a zasielanie hlásení pre poisťovne a daňový úrad
• príprava výplatných pások pre zamestnancov a bankového prevodu pre zamestnávateľa
• vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
• spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
• spracovanie vstupných aj výstupných dokladov pre zamestnancov,
• prípravu pracovných zmlúv, dohôd a iných pracovnoprávnych zmlúv

Dane:

• daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty,
• daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb,
• daňové priznanie k dani z motorových vozidiel,
• mesačné prehľady o dani z príjmu zo závislej činnosti
• atď.....


Iné služby:

• spracovanie štatistických výkazov pre štatistické úrady,
• ekonomické a daňové poradenstvo,
• ukladanie účtovnej závierky do Zbierky listín
• atď.....

Daňová optimalizácia rozumieme súbor opatrení, pomocou ktorých dokáže firma znížiť daňové a odvodové zaťaženie na minimum. Ide o využívanie legálnych možností zakotvených v samotných zákonoch - sú teda naozaj zákonom odobrené. Ich znalosťou a kombináciami môže firma neraz ušetriť peniaze.

Neustále sledujeme legislatívu a denne sa stretávame s problematikou účtovníctva v praxi. Rôznorodosť našich klientov je zdrojom bohatých skúseností. Našou prioritou je individuálny prístup k potrebám klienta. Zabezpečíme riešenie akéhokoľvek Vášho problému a Vy využijete iba tie služby, ktoré naozaj potrebujete.